kittami flyer

石上和弘展「壁を歩く」
Kazuhiro Ishigami Exhibition [Walk on the wall]
2021. 10.1 (Fri) - 10.16 (Sat)  
12:00 - 19:00 Lastday - 17:00 水曜休廊 Closed on Wednesdays

《Gallery Nayuta》